İş Kurmak İçin Okunacak Dua

Kuşkusuz insan hayatında için yeni iş kurmak gibi olayların seyrini değiştiren dönüm noktaları vardır. Birçok kişi kuracağı yeni işine bütün umutlarını, heveslerini, emeklerini harcar ve karşılığında başarılı olmayı hayal ederler. Fakat büyük bir hevesle çıktıkları bu yolculukta başarılı olma kadar başarısız olma ihtimali de vardır. Bundan dolayı her zor kararında ya da karşılaştığı bütün zorluklarda olduğu gibi Allah’a sığınmalı ve kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra sonucu hayırlısı ile Allah’tan beklemelidir.

Bazen kesin doğru olduğunu düşünerek verdiğiniz kararlar ve attığınız adımlar pişmanlıkla sonuçlanabilir. Bunun için her şeyden önce üzerinize düşen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yapmalı ve son olarak Allah’a tevekkül etmelisiniz. Çünkü kâinattaki bildiğiniz ya da bilmediğiniz bütün varlıkları ve onların rızkını yaratan yüce rabbimizdir. Her şey onun elinde ve inisiyatifinde olduğundan ne isteyeceksen ve ne bekleyeceksek ondan istemeli ve hayırlısını beklemeliyiz.

Kuşkusuz ki yeni bir iş kurmak insanın alabileceği çok riskli kararlardan biridir. Hem maddi hem manevi yıpranmalarla sonuçlanabilir. İşte bu yüzden yeni bir iş kuracağımız zaman Allah’a şu şekilde dua ederek başlamalıyız:

_ Allah’ım! Bu yapmak istediğim işte bana hayırlısını nasip eyle! Beni doğru yoluna çevir! Benim için hayırlısını seç! Ve bana hayırlı olanı ver!

Bu şekilde dua ederek başladığınız iş kurma yolculuğunuz emin ve doğru adımlarla ve de görevlerinizi noksansız yerine getirerek devam ederse Allah’ın izni ile başarısız olmazsınız. İnsanlar Allah’tan her zaman hayırlısını ve helal rızkını istemek durumundadır. Çünkü Allah REZZAK’TIR kullarına hayırlı rızıklar nasip eder. İnsanın kazancı kendi eliyle topladığından yani verdiği emeklerden ibarettir. Önemli olan helal rızka talip olup o doğrultuda doğru işler yapmaktır.

Dua ile başlayan yeni iş kurma hayallerinizi yeni iş yerinizi açarken de dualarla süsleyebilirsiniz. İş yerinizi açarken bir dua topluluğu oluşturup orda edilen dualardan sonra iş yerinizi açarak bereketli olmasını sağlayabilirsiniz. Dua insanın ihtiyaç durumuna göre yapılır ama yeni iş yeriniz için yapacağınız dualara peygamber efendimizden bir örnek verecek olursak şu şekilde dua etmek tavsiye edilmiştir.

Rabbimiz bir işe başlarken şu şekilde dua etmemizi tavsiye ediliyor:

‘’Rabbena Atina min-ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeda. ( kehf suresi 10. Ayeti) Rabbi’ş-rah li Sadri ve yesirli emri.

Manası: Ey Rabbimiz sen bize katında rahmet et, işimizde bizler için başarılar hazırla.

Ayrıca yüce yaratıcımız Al-i İmran suresi 26. Ve 27. Ayetlerinde zatından nasıl rızık isteyeceğimizi bildirmiştir.

Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab.”

Manası:

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”

Dua ile başlayan yeni iş kurma hayallerinizi yeni iş yerinizi açarken de dualarla süsleyebilirsiniz. İş yerinizi açarken bir dua topluluğu oluşturup orda edilen dualardan sonra iş yerinizi açarak bereketli olmasını sağlayabilirsiniz. Dua insanın ihtiyaç durumuna göre yapılır ama yeni iş yeriniz için yapacağınız dualara peygamber efendimizden bir örnek verecek olursak şu şekilde dua etmek tavsiye edilmiştir

Peygamberimizden rivayet edilen bir Hadis-i Şerife göre yeni bir işe başlayacağımız zaman öncelikle farzlar dışında 2 rekât nafile namaz kılmayı ve şu duayı etmeyi tavsiye edilmiştir:

‘’ Allah’ım senden hayır diliyorum çünkü hayrı ancak sen bilirsin.

Senden hayır yapmak için güç istiyorum çünkü sen vermeye kadirsin. Rabbim, senden yüce fazlını istiyorum.

Sen her şeye kadirsin, bense aciz bir kulunum. Sen her şeyi bilirsin ama ben cahilim. Sen dilemedikçe ben bir şeyi bilemem. Gaybı ancak sen bilirsin.

Allah’ım sen bilirsin ki yapacağım bu iş bana dinim, hayatım ve sonum için şimdi ya da gelecek için hayırlıysa bu işi bana takdir ederek yapmamı kolaylaştır. Bu işi benim hakkımda mübarek kıl.

Eğer bu iş benim dinim, hayatım ve sonum için şimdi ve ileriki zamanlarda hayırlı olmayacaksa bu işi benden geri çevir beni de ondan geri çevir. ( buhari, Daavat48, Ebu Davut, Salat 366 tirmizi, Salat, 394 Nesai, Nikah27 ibni Mace İkamet,188) ‘’

Peygamberimizin ettiği bu duadan da anlaşılacağı üzere her işe başlarken olduğu gibi yeni bir işe niyet ettikten sonra da Rezzak olan Allah’a sığınıp ondan hayırlısını talep etmeliyiz.

Reply